Modulární systém CUBESPACE
 
Základní jednotku modulárního systému CUBESPACE tvoří prostorové konstrukční jednotky různých velikostí, které lze libovolně kombinovat a propojovat prakticky všemi směry. Diktátem není pouze kvádr, ale je možné vytvořit jakýkoli jiný tvar, např. zkosené a zaoblené stěny, střechy apod. Montovaný systém modulů nabízí možnost růstu až do výšky tří podlaží nebo řadovou výstavbu.
 
Základní verze modulů jsou koncipovány jako prvky pro objekty s plochou střechou, což umožňuje jednoduché napojení dalších stavebních jednotek jak do plochy, tak do výšky. Výsledné dílo může dle konkrétních požadavků krýt šikmá střecha, např. sedlová, pultová nebo jiného tvaru. Další rozšiřující moduly lze k původní stavbě kdykoli připojit, měnit je, nebo celý dům přenést na jiné místo. V průběhu užívání stavby se požadavky na bydlení často mění (např. rozšíření rodiny, zahájení podnikání… apod.). CUBESPACE modulový systém je schopen flexibilně reagovat na takové změny bez nutnosti časově náročných stavebních úprav a narušení komfortu bydlení. Dům může růst s jeho obyvateli. Zpětným a stejně jednoduchým postupem se může dům i zmenšovat, nebo rozdělovat na menší samostatné domy. Vlastní koncepce výstavby aplikuje nízkoenergetické nebo pasivní řešení a při využití moderních technologií jako domy s nulovou spotřebou.
 
K nesporným přednostem inovačního modulového systému CUBESPACE patří:
možnost celoroční výstavby,
při použití moderních způsobů zakládání bez mokrých procesů a zemních prací,
dílenské zpracování domu včetně interiérů a jeho sestavení na pozemku,
vysoká rychlost stavby – v jednoduchém provedení lze již za týden bydlet,
cenová dostupnost,
nízké náklady na provoz a údržbu,
variabilita a flexibilita řešení – možnost měnit dispoziční řešení,
mobilita – dům lze přemístit do jiné lokality a využít k jinému účelu,
originalita a moderní design,
šetrnost k životnímu prostředí,
inovační technologie
 
Modulové stavby CUBESPACE nejsou omezeny provedením, funkčním využitím, výběrem a použitím různých materiálů dle volby zákazníka. V rámci návrhu a dodávky stavby je možné použít všechny dostupné ekologické materiály a technologická zařízení včetně alternativních zdrojů energie, což umožňuje ostrovní řešení domu, bez nutnosti přivedení el. inženýrských sítí. Modulární domy CUBESPACE mohou být dodány v několika energetických standardech. Projekty jednotlivých staveb jsou použitým materiálem a konstrukcí z inovačních materiálů plně ekologické
a nezatěžující svoje okolí běžnou stavební výrobou.
 
CUBESPACE s.r.o.
atelier: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
office:        +420 733 353 718
projekce:   +420 730 151 499
Email:         info@cubespace.eu
Web:          www.cubespace.eu
sídlo společnosti: Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8
IČO: 27886794
Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 124249