reference

vodohospodářské stavby

Říčanský potok
Nádrž Prknovka
Říčanský potok
Bezpečnostní přeliv Prknovka
Křenický potok
Rozdělovací objekt
Křenický potok
Sanace koryta pod návsí
Křenický potok
Úpravy po povodni
Křenický potok
Úpravy po povodni
Červený potok
Úpravy po povodni
Radotínský potok
Revitalizace po ropné havárii
Dálnice D-5
Čištění protipovodňového kanálu Beroun
Hodkovický potok
Čištění vodoteče
HMZ Březová
Čištění odpadu
Říčanský potok
Obnova původního koryta